1344 тг

5.0
Рейтинг:
Оценили: 0

Алгебра және анализ бастамалары: Есептер жинағы. Жалпы бiлiм беретiн мектептiң қоғамдық-гуманит. бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы /А.Е. Әбiлқасымова, З.Ә. Жұмағұлова.— Алматы: Мектеп, 2019 — 32 б., сур. 

ISBN

978—601—07—1220—1

Шыққан жылы    

2019

Пішімі

70x100 1/16

Көлемі

32 бет

Түсі

ақ-қара