2548 тг

5.0
Рейтинг: 4,99
Оценили: 10

Биология. Жалпы бiлiм беретiн мектептiң жаратылыстану-математика ба­ғытындағы 11-сыныбына арналған оқулық. 1-бөлім/Н. Абылайханова, А. Қалыбаева, А. Пәрімбекова, т.б. — Алматы: Мектеп, 2020. — 192 б., сур.

ISBN

978-601-07-1404-5

Шыққан жылы 

2020

Пішімі

70x100 1/16

Көлемі

192 бет

Түсі

түрлі-түсті