0 тг

5.0
Рейтинг:
Оценили: 0

Дуния тарихи (1945–2018). Умумий билим беридиған мәктәпләрниң 8—9-синиплири үчүн дәрислик. 2-бөлүм/ Н. Алдабек, К. Мақашева,
Қ. Байзақова. – Алмута: Мектеп, 2019. – 224 б., сүр.

ISBN 978—601—07—1294—2