2324 тг

5.0
Рейтинг: 5
Оценили: 7

Физика. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Д.М. Қазақбаева, Б.А. Кронгарт, 
У.Қ. Тоқбергенова. — Алматы: Мектеп, 2019. — 216 б., сур.

ISBN

978-601-07-1150-1

Шыққан жылы 

2019

Пішімі

70x100 1/16

Көлемі

216 бет

Түсі

түрлі-түсті