308 тг

5.0
Рейтинг: 0,2
Оценили: 1

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі

Сөздiкте геология ғылымдарының стратиграфия, тектоника, аймақтық геология, вулканология, минералогия, петрография, литология, пайдалы қазбалар туралы iлiм салаларының жиi қолданылатын терминдерiне, қолданбалы маңызы ерекше гидрогеология, геокриология, инженерлiк геология салаларының, сондай-ақ геохимия, петрохимия, петрофизика, тектонофизика бағыттарының терминдерiне ғылыми тұрғыдан түсiндiрме берiлген.
Түсiндiрме сөздiк геология салаларының мамандарына, жоғары оқу орындарының студенттерi мен оқытушыларына, жалпы бiлiм беретiн мекемелердiң оқушылары мен ұстаздарына, барша оқырман қауымға арналған.

ISBN

9965-16-512-2

Шыққан жылы  2003
Пішімі 60x90 1/16 
Көлемі 248 бет
Түсі ақ-қара