2268 тг

5.0
Рейтинг: 3,8
Оценили: 4

Геометрия: Жалпы бiлiм беретiн мек­тептiң жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. — Алматы: Мектеп, 2019. — 200 б., сур.

ISBN

978-601-07-1140-2

Шыққан жылы 

2019

Пішімі

70x100 1/16

Көлемі

200 бет

Түсі

түрлі-түсті