868 тг

5.0
Рейтинг: 5
Оценили: 1

Қазақша-орысша түсіндірме сөздік

Сөздікте экология және тіршілік қауіпсіздігі мәселелеріне қатысты жиі қолда­нылатын негізгі терминдер мен анықтамалар қазақ-орыс тілдерінде келтірілген. Тіршілік ету ортасындағы табиғи және антропогендік әсерлердің нәтижесінде пайда болатын қауіп-қатерлер туралы мәліметтер жан-жақты берілді.
Сөздік экология және тіршілік қауіпсіздігі салаларының мамандарына, жоғары және арнаулы оқу орындарының оқытушылары мен  студенттеріне, көпшілік оқыр­ман қауымға арналған.

ISBN 978-601-293-782-4
Шыққан жылы  2012
Пішімі 60x90 1/16 
Көлемі 672 бет
Түсі ақ-қара