2408 тг

5.0
Рейтинг: 4,5875
Оценили: 8

Қазақстан тарихы (Орта ғасырлар). Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық / Т. Омарбеков, Г. Хабижанова, Т. Қартаева, 
М. Ноғайбаева. – Алматы: Мектеп, 2018. – 184 б., сур.

ISBN

978-601-07-0976-8

Шыққан жылы 

2018

Пішімі

70x100 1/16

Көлемі

184 бет

Түсі

түрлі-түсті