4312 тг

5.0
Рейтинг: 5
Оценили: 1

Дуния тарихи (1900–1945): Умумий билим беридиған мәктәпләрниң 8 — 9-синиплири үчүн дәрислик. 1-бөлүм / Н. Алдабек, К. Мақашева,
Қ. Байзақова. — Алмута: Мектеп, 2019. — 224 б., сүр.

ISBN 978—601—07—1293—5